Najbliższe imprezy targowe
02-03-2021 - 03-03-2021 02-03-2021 - 03-03-2021 18-03-2021 - 21-03-2021 27-05-2021 - 30-05-2021
 
WPIS DO KATALOGU

Każdy wystawca jest zobowiązany do dokonania podstawowego wpisu do katalogu wystawców oraz internetowego systemu informacyjnego dla odwiedzających. Podstawowy wpis może zostać rozbudowany za dodatkową opłatą (np. opis działalności firmy, logotyp). Poszczególne koszty wyszczególnione są w formularzach wpisu do katalogu.

Zapraszamy do pobrania formularzy wpisu do katalogu wystawców na wybraną imprezę targową www.neureuter-leipzig.de.

Za przygotowanie i druk katalogów wystawców Targów Lipskich odpowiada:

Verlag für Messepublikationen

Thomas Neureuter GmbH

Messe-Allee 1
D - 04356 Leipzig
Postfach 10 09 51
D - 04009 Leipzig
Tel.: +49 341 / 678-7784
Fax: +49 341 / 678-7788

 

 

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

03-12-2020
Intec i Z connect – w 2021 roku duet targów przemysłowych odbędzie się wyłącznie w wirtualnej odsłonie
20-11-2020
musicpark 2021 – nowe targi muzyczne w Lipsku
19-10-2020
OTWorld connect