Najbliższe imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
WPIS DO KATALOGU

Każdy wystawca jest zobowiązany do dokonania podstawowego wpisu do katalogu wystawców oraz internetowego systemu informacyjnego dla odwiedzających. Podstawowy wpis może zostać rozbudowany za dodatkową opłatą (np. opis działalności firmy, logotyp). Poszczególne koszty wyszczególnione są w formularzach wpisu do katalogu.

Zapraszamy do pobrania formularzy wpisu do katalogu wystawców na wybraną imprezę targową www.neureuter-leipzig.de.

Za przygotowanie i druk katalogów wystawców Targów Lipskich odpowiada:

Verlag für Messepublikationen

Thomas Neureuter GmbH

Messe-Allee 1
D - 04356 Leipzig
Postfach 10 09 51
D - 04009 Leipzig
Tel.: +49 341 / 678-7784
Fax: +49 341 / 678-7788

 

 

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla właścicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszają do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla branży obróbki metali, branży maszynowej i poddostawczej