WYNIKI 2017


- liczba wystawców 362
w tym:
- z Niemiec 74%
- spoza Niemiec 26%
Opinie wystawców o targach*:
- pozyskanie nowych klientów 80%
- umocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku 82%
- pozytywne rokowania na kontrakty po targach 89%
- profesjonalizm odwiedzających 88%
- polecą targi innym z branży 88%
Wystawcy kierują swoją ofertę do firm zajmujących się*:
- instalacjami, budową maszyn i narzędzi 75%
- produkcją i poddostawami dla przemysłu motoryzacyjnego 72%
- usługami dla przemysłu 44%
- inne branże  41%
   (m.in. elektronika, obróbka metali i tworzyw sztucznych,
    urządzenia medyczne)
* dana była możliwość wyboru kilku odpowiedzi

DANE DOTYCZĄCE ODWIEDZAJĄCYCH
- liczba odwiedzających (Z i Intec) 24 200
- w tym tylko Z 9 946
w tym:
- z Niemiec 90%
- spoza Niemiec 10%
- udział odwiedzających z branży 99%
Osoby decydujące o zakupach oraz inwestycjach
w przedsiębiorstwach
- decydujące / współdecydujące 63%
- doradzający 23%
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród odwiedzających:
- polecenie targów Z znajomym z branży  86%
- cele odwiedzenia zostały zrealizowane 80%
- odwiedzenie targów było opłacalne dla przedsiębiorstwa 74%
- planuje odwiedzenie edycji 2019  87%NAJNOWSZA INFORMACJA PRASOWA

Ogromne zainteresowanie lipskim duetem przemysłowym Intec i Z 2019

Na niemal rok przed targami liczba zgłoszonych wystawców na targi Intec i Zuliefermesse jest imponująca. Zapowiada to nie tylko udaną imprezę, ale również potwierdza, jak ważne dla branży jest spotkanie w Lipsku. Tak duża liczba zgłoszonych firm pozwala na rozpoczęcie lokalizacji na halach już w kwietniu tego......